Jsem certifikovaný odhadce nemovitostí a specializuji se na realizaci odhadů nemovitostí v Plzeňském kraji. Vlastním certifikáty QON "Odhadce nemovitostí", "Odhadce majetku pro oceňování nemovitostí" a pravidelně absolvuji odborná školení a kurzy zaměřené na tržní oceňování nemovitostí.

Sháníte specialistu na odhady nemovitostí Plzeň? Neváhejte a kontaktujte mne, prosím!

Dne 8.11.1995 jsem byl předsedou Krajského soudu v Plzni jmenován soudním znalcem v oboru: ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.

Jsem členem Komory soudních znalců ČR, kde se pravidelně zúčastňuji zasedání a schůzí. Na setkáních Komory soudních znalců konzultujeme nové poznatky v oblasti odhadování a oceňování nemovitostí.

 

Odhadce nemovitostí Plzeň

Intenzivně se věnuji odhadování nemovitostí v regionu Plzeň. V Plzeňském kraji působím již od roku 1995 a znám potřebné kontakty, zákony a normativní povinnosti, abych mohl svým klientům nabídnout profesionální služby.

Znalecká činnost

Pro zvýšení kvality poskytovaných služeb jsem absolvoval v letech 1997 – 1999 specializované školení pro oceňování nemovitostí a pozemků v podmínkách tržního hospodářství pro pracovní činnost odhadce majetku u příslušných vzdělávacích organizací a v současné době jsem smluvním znalcem pro větší část bankovních domů působících v našem regionu. Nabízím znalecké posudky.

V roce 2009 jsem zvýšil svoji kvalifikaci a získal Certifikát QON – Odhadce nemovitostí. Certifikát osvědčuje odbornou způsobilost pro ocenění kategorie majetku, při oceňování majetku pro úvěrové a hypoteční úvěrové řízení v komerčních bankách. Jedná se o nezávislou činnost při stanovení hodnoty majetku, který může být předmětem zástavy a má výrazný vliv na bonitu a hospodářský výsledek banky.

Realitní činnost

Provozuji od roku 1996, kde jsem zprvu zpracovával pouze znalecké posudky, později jsem však rozšířil svoji činnost o klasickou realitní a služby ekonomického poradenství a tržní oceňování.

Má kvalifikace odhadce nemovitostí

  • 2010 - absolvování programu dalšího vzdělávání v oblasti práva (Vysoká škola v Sládkovičove – Fakulta práva Janka Jesenského)
  • 2009 - Certifikát Odhadce majetku pro oceňování nemovitostí (Společnost pro oceňování nemovitostí)
  • 2009 - Certifikát QON – Odhadce nemovitostí (Bankovní institut, a.s.)
  • 1999 - absolvování kurzu - Tržní oceňování nemovitostí (Bankovní institut, a.s.)
  • 1999 - pod odborným vedením České komory odhadců majetku metodické školení v oblasti oceňování majetku pro bankovní účely (APRA, a.s.)
  • 1997 - oceňování nemovitostí systémem znaleckého ústavu A-Consult plus - zaměřeno na přípravu odborníků pro odhady cen nemovitostí zejména pro účely úvěrového řízení v peněžních ústavech (Gradua, s.r.o. Praha)
  • 1997 - specializované školení společnosti CEDUK Praha oceňování majetku pro bankovní účely a oceňování nemovitostí a pozemků v podmínkách tržního hospodářství pro pracovní činnost odhadce majetku.

Certifikáty